Nermin Canik

Conversion Optimization Consultant

How Do We Visualize Data? Preferred Names Based on Years

Have you ever wonder how your own name’s popularity has changed over the years? I have. And I examined the data of Turkey’s Statistics Institute about the most preferred names between the years 1950-2018 on the weekend.

Each year, Turkey’s Statistics Institute shares the top 100 list of names given to boys and girls. When I look for a few names, I found it hard to track data on the list. Of course, checking at two different files for the names given to boys and girls like Deniz has also made my job complicated.

(more…)

Veriyi Nasıl Görselleştiririz? Yıllara Göre Tercih Edilen İsimler

Kendi adınızın seneler içerisindeki popülerliğinin değişimini hiç merak ettiniz mi? Ben hafta sonu merak edip Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı, 1950-2018 yılları arasında en çok tercih edilen isimler verisini inceledim.

TÜİK, kız ve erkek çocuklarına verilen isimlerin ilk 100 listesini her sene paylaşıyor. Listedeki birkaç isim için verileri takip ederken zorlandığımı fark ettim. Tabii Deniz gibi hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerde iki farklı dosyaya bakmak da işimi zorlaştırabiliyordu.

(more…)